Zdjęcia w wersji elektronicznej są jedynie półproduktem. Produktem końcowym jest album ze zdjęciami.

Obok albumu klasycznego maja Państwo możliwość stworzenia indywidualnego projektu fotoksiążki. Fotoksiążka taka stanowi wyjątkową i niepowtarzalną pamiątkę.